Strona powitalna

Outsourcing controllera finansowego w firmie:

iko1

Dostrzega to czego my już
nie widzimy

iko2

Nie boi się mówić
o rzeczach trudnych

iko4

Nie jest emocjonalnie
zaangażowany

iko4

Widział rozwiązania
w innych firmach

 

Istotą koncepcji outsourcingu jest przekazywanie realizacji zadań, funkcji i procesów usługodawcy zewnętrznemu, specjalizującemu się w określonej dziedzinie np. controllingu. Outsourcing jest obecnie jedną z najefektywniejszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem, która przynosi korzyści w wielu wymiarach.

Zastosowanie outsourcingu przez firmę umożliwia:

  • Redukcję i kontrolę kosztów.
  • Zamianę kosztów stałych na zmienne.
  • Uwolnienie zasobów przedsiębiorstwa – przekazanie specjalistom zadań nie będących głównym obszarem aktywności firmy.
  • Poprawę jakości.
  • Dostęp do wiedzy eksperckiej.
  • Umożliwia koncentrację na podstawowych celach działalności.
  • Pozwala utrzymać niższy poziom zatrudnienia.
  • Pozwala na poprawienie relacji z Klientami.
  • Odciąża działy własnej firmy.

Wykorzystanie koncepcji obsługi zewnętrznej w zarządzaniu, pozwala na uzyskanie przez firmę większej konkurencyjności.